SVIJET MALVAZIJA Teran je bio prvi u redu za kušanje, a zreliji terani oduševili komisiju