Tri svinje pale na Cocalettu, mnoge pobjegle prema Cuvima