PREKO PULE ZA KENIJU: Nesvakidašnji način povezivanja s Afrikom