U Rovinju ali i u ostatku Hrvatske došlo do izmjene cijena komunalnog doprinosa