Dino Kozlevac: Raša u povlačenju, situacija se normalizira