U tijeku izrada studije o razvoju cikloturizma u Istri FOND ZA RAZVOJ TURIZMA OSIGURAO 150 TISUĆA KUNA