Novi potres u Zagrebu, kod Petrinje u noći niz potresa