Aminess donirao zaštitnu medicinsku opremu Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije u Umagu