Rovinju odobreno 438.000 kuna iz Fonda za razvoj turizma