Rovinju odobreno 15.000 € za postavljanje javnih wi-fi hotspotova