Grad Rovinj za najmlađe i najpotrebitije osigurao 500 tisuća kuna