Markotić otkrila nove spoznaje o virusu, najvažnija je socijalna distanca