Fuchs na sastanku Svjetske zdravstvene organizacije predstavio hrvatski model povratka u škole