IZRAĐENA NOVA STUDIJA koja otkriva predvidiv redoslijed simptoma Covida-19