Slovenija odlučila: HRVATSKU ZASAD NEĆE STAVITI NA CRVENU LISTU