Grad Pula poduzetnicima će dodijeliti 200 tisuća eura bespovratnih potpora