Nakon 3 godine Centar KLIK Pula napokon otvara svoja vrata