Istarska županija provela edukaciju Eco Domus privatnih iznajmljivača