Osnovana Udruga za održivi turizam u praksi ''Eco I Do''