Iduće godine čak pet kapitalnih projekta za Labin i proračun ''teži'' od 20 milijuna eura!