Istarska kulturna agencija organizira Savjetovanje udruga o uvođenju eura