Grad Poreč poziva građane da se uključe u stvaranje Proračuna za 2023. godinu