U Pomeru i Vintijanu u tijeku su radovi na uređenju prometnica