HNB: Plaćanje karticama godišnje u porastu za 8,1%