Započela izgradnja novog dječjeg igrališta u Zakinjima kod Umaga