SANACIJA MOLA NA VALKANAMA U PULI Na tri sata zatvara se prometnica na Lungomareu