Rezultati policijske akcije u Istri: Najviše je bilo prekršaja nepropisne brzine kretanja