PROMETNA AKCIJA U ROVINJU Utvrđeno sedam prekršaja