Gradonačelnik Rovinja, Marko Paliaga prijavljen Povjerenstvu za sukob interesa