U Puli obilježen Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa