PULSKI TEHNOMONT (G)RADI PUNOM PAROM Nakon vatrogasnih i policijskih brodica, gradit će i za pomorsku hitnu medicinsku službu